Leerkracht aan de Lek

Voor wie - Informatie voor ouders

Leerkracht aan de Lek is er voor kinderen en adolescenten met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen of jongeren die

  • last hebben van angsten,
  • somber zijn,
  • weinig zelfvertrouwen hebben,
  • moeite hebben om zich te concentreren,
  • een zwakke werkhouding hebben,
  • moeite hebben met leren op school,
  • het lastig vinden om hun huiswerk te plannen,
  • onderpresteren (dus op school niet laten zien wat ze kunnen)
  • last hebben van een nare gebeurtenis.

Informatie voor scholen

Leerkracht aan de Lek verleent ook diensten aan scholen, zoals

 • consultatie,
 • diagnostiek,
 • behandeling.
Scroll naar boven