Ieder kind wil graag leren. Kinderen ontwikkelen zich vaak als vanzelf. Maar soms loopt het anders. 

  • Heeft uw kind moeite met rekenen, lezen of spelling?
  • Denkt u dat uw kind op school niet laat zien wat het kan?
  • Vraagt u zich af of sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong?
  • Vormt de rekentoets op het voortgezet onderwijs voor uw kind een probleem?
  • Vraag u zich af of sprake is van dyslexie of dyscalculie? 
  • Denkt u dat uw kind faalangstig is? 
  • Is uw kind bang om alleen te gaan slapen?
  • Heeft uw kind veel moeite om zich te concentreren?
  • Vraagt u zich af of sprake is van ADHD?
  • Of  is uw kind vaak somber?

Bij Leerkracht aan de Lek kunt u terecht voor onderzoek behandeling en advies bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Leerkracht aan de Lek helpt kinderen om hun plezier in leren terug te vinden en hun leerkracht te ontdekken.

Start mindfulnesstraining voor kinderen en jongeren op 8 mei 2017! Zie onder behandeling voor meer informatie.