Leerkracht aan de Lek

Bij Leerkracht aan de Lek kunt u terecht voor onderzoek om de mogelijkheden en problemen van uw kind in kaart te brengen. 

 • Bijvoorbeeld:

  • intelligentieonderzoek (met behulp van de WISC-V,  WNV, SON R 6-40),
  • onderzoek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • onderzoek naar ‘werkvoorwaarden’ en executieve functies (bijvoorbeeld planning, aandacht, werkgeheugen, motivatie),
  • onderzoek naar ADHD,
  • didactisch onderzoek om het niveau van rekenen, lezen of spelling te bepalen,
  • onderzoek bij een vermoeden van hoogbegaafdheid,
  • onderzoek naar dyslexie,
  • onderzoek naar dyscalculie,
  • onderzoek naar faalangst/angst.

Onderzoek heeft als doel om de sterke en zwakkere punten van een kind in kaart te brengen. Dit helpt om te bepalen welke aanpak een kind kan helpen. Ook kan onderzoek helpen om doelen voor behandeling vast te stellen. 

Onderzoek kan bestaan uit het afnemen van vragenlijsten,  psychologische en didactische testen, maar ook uit gesprekken met het kind/de jongere, ouders/verzorgers en leerkracht/docenten. Klassenobservaties leveren ook vaak veel informatie op.  

 

 

Scroll naar boven