Leerkracht aan de Lek

Bij Leerkracht aan de Lek kunt u terecht voor onderzoek om de problemen en mogelijkheden van uw kind in kaart te brengen. 

 • Bijvoorbeeld:

  • onderzoek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • onderzoek naar ‘werkvoorwaarden’ en executieve functies (bijvoorbeeld planning, aandacht, werkgeheugen, motivatie),
  • onderzoek naar ADHD,
  • didactisch onderzoek om het niveau van rekenen, lezen of spelling te bepalen,
  • intelligentieonderzoek (met behulp van de WISC-V, WPPSI-III, WNV, SON R 6-40),
  • onderzoek bij een vermoeden van hoogbegaafdheid,
  • onderzoek naar dyslexie,
  • onderzoek naar dyscalculie,
  • onderzoek naar faalangst/angst.

Onderzoek heeft als doel om de sterke en zwakke punten van een kind te bepalen. De uitslagen van het onderzoek vormen het uitgangspunt van de behandeling.

Onderzoek kan bestaan uit het afnemen van vragenlijsten of psychologische of didactische testen, maar ook uit gesprekken met het kind, de ouders en/of de leerkracht. Ook klassenobservaties leveren vaak veel informatie op.

Scroll naar boven