Behandeling en advies
 
Bij Leerkracht aan de Lek terecht voor behandeling en trainingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:
  • behandeling bij een angststoornis of faalangst: in een individuele training leert uw kind hoe het om kan gaan met situaties die angst oproepen en wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind, 
  • mindfulnesstraining, o.a. geschikt voor kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen, slaapproblemen, concentratieproblemen, ADHD of autisme,
  • behandeling gericht op het verbeteren van het zelfbeeld,
  • behandeling gericht op het verwerken van nare gebeurtenissen,
  • behandeling gericht op het verbeteren van de executieve functies (Beter bij de les),
  • behandeling gericht op het verbeteren van vaardigheden om te plannen of om de werkaanpak te verbeteren,
  • psycho-educatie (uitleg aan het kind of ouders over een stoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme),
  • behandeling op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en lezen.
Behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van het individuele kind.
Voor ieder kind wordt een individueel plan opgesteld, dat samen met het kind, de ouders en zo mogelijk de school besproken wordt.
  
Tijdens de behandeling werk ik graag vanuit de oplossingsgerichte theorie en gebruik daarnaast technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Ook maak ik gebruik van EMDR en mindfulness.
 
Mindfulness
Leerkracht aan de Lek geeft mindfulnesstrainingen voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.
Rolanda van Andel en Irma Hoogenboom, beiden orthopedagoog-generalist, verzorgen deze training samen.
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via info@leerkrachtaandelek.nl