Leerkracht aan de Lek

Visie: Waar staat Leerkracht aan de Lek voor?

Leerkracht

Ieder kind wíl leren en kán leren. Leerkracht heeft ieder kind. Die leerkracht (weer) ontdekken is waarom het gaat.

Soms heeft een kind vaak het gevoel te falen. Dan is het nodig om vast te stellen wat het kind wel kan en om niet alleen te kijken naar wat niet goed gaat. Juist de sterke kanten bieden aanknopingspunten voor behandeling.

Het kind in zijn omgeving

Een orthopedagoog kijkt naar het kind in zijn omgeving. Het gaat niet om het kind alleen, maar om de wisselwerking tussen het kind en de omgeving. In de praktijk betekent dit dat ik graag gebruik maak van de kennis van ouders en dat ik veel belang hecht aan een goede samenwerking. In overleg is het vaak mogelijk om onderzoek of behandelingen bij te wonen. Ook betrek ik waar mogelijk en wenselijk graag de school bij de behandeling. Dit zorgt voor continuïteit en vergroot de effectiviteit van de behandeling.

Transparantie en planmatig werken

Ik hecht veel waarde aan een transparante en planmatige manier van werken. Ik vind het belangrijk dat ouders en school inzicht hebben in wat ik doe en waarom ik het doe. Ik zorg voor een uitgebreide en zorgvuldige rapportage. Ik houd me aan de richtlijnen die opgesteld zijn door de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO).

Scroll naar boven