Leerkracht aan de Lek

Bij Leerkracht aan de Lek kunt u terecht voor behandeling en trainingen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • behandeling bij een angststoornis of faalangst: in een individuele training leert uw kind hoe het om kan gaan met situaties die angst oproepen en wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind, 
  • behandeling bij somberheid,
  • behandeling gericht op het verbeteren van het zelfbeeld,
  • behandeling gericht op het verwerken van nare gebeurtenissen (bijvoorbeeld EMDR),
  • behandeling gericht op het verbeteren van vaardigheden om te plannen of om de werkaanpak te verbeteren,
  • psycho-educatie (uitleg aan het kind of ouders over een stoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme),
  • mindfulnesstraining, kan o.a. geschikt zijn voor kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen, slaapproblemen, concentratieproblemen, ADHD of autisme,
  • hulp bij opvoedproblemen.

Behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van het individuele kind.

Voor ieder kind wordt een individueel plan opgesteld, dat samen met het kind, de ouders en zo mogelijk de school besproken wordt.

 Tijdens de behandeling werk ik graag vanuit de oplossingsgerichte theorie en gebruik daarnaast technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Ook maak ik gebruik van EMDR en mindfulness.

Mindfulness Leerkracht aan de Lek geeft mindfulnesstrainingen voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. 

Wat is mindfulness?Mindful zijn betekent op een vriendelijke en accepterende manier je aandacht richten op het hier en nu. 

Waarom mindfulness voor kinderen en jongeren?
Kinderen en jongeren hebben in onze maatschappij vaak volle levens. Van alle kanten ontvangen zij prikkels: mobiele telefoon, tablet, computer en tv zorgen voor een constante informatiestroom. Er is steeds iets anders wat de aandacht opeist. Daarnaast zijn zij vaak druk met school en naschoolse activiteiten. Op allerlei terreinen worden er eisen gesteld en wordt gevraagd om prestaties. Veel kinderen en jongeren hebben last van ‘volle hoofden’, vinden het lastig om zich langere tijd te concentreren of komen moeilijk tot rust.

Kinderen en jongeren leren bij de training om 

 • hun aandacht bewust te richten
 • zich bewust te worden van hun lichaam en van spanning en ontspanning,
 • met sombere of angstige gedachten en gevoelens om te gaan. 

Hoe ziet de training er uit?
Zowel de training voor kinderen als de training voor jongeren bestaat uit acht bijeenkomsten, Daarnaast worden bij de training voor kinderen twee ouderbijeenkomsten gehouden. Iedere week worden oefeningen meegegeven die thuis kunnen worden gedaan. Steun van de ouders is daarbij gewenst. De ervaring leert dat samen oefenen mooie momenten oplevert tussen ouder en kind!

De training is afgeleid van de volwassenentraining, maar aangepast aan de behoeften van kinderen en jongeren. In alle bijeenkomsten worden aandachtsoefeningen afgewisseld met bewegingsoefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van yoga. Veel oefeningen zijn in spelvorm. De groep bestaat uit vier kinderen/jongeren (en één trainer) of acht kinderen/jongeren (en twee trainers). 

Scroll naar boven