Een remedial teacher is een gespecialiseerde leerkracht die kinderen met leerproblemen helpt, meestal individueel of in een klein groepje.

Het kan gaan om kinderen met een leerstoornis (zoals dyslexie of dyscalculie). Het kan ook gaan om kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof op school zonder dat sprake is van een leerstoornis.
Ook kan remedial teaching worden gegeven aan leerlingen die juist bovengemiddeld presteren (bijvoorbeeld aan hoogbegaafde leerlingen, die extra uitdaging nodig hebben).

Een remedial teacher stelt eerst vast aan welk probleem gewerkt gaat worden en wat de sterke en zwakke kanten van een kind op dat gebied zijn. Daarna wordt een behandelplan geschreven en uitgevoerd.

Vaak wordt na een periode van ongeveer tien weken geëvalueerd hoe de hulp is verlopen. Soms kan de hulp dan worden afgesloten, omdat een kind weer met de klas mee kan doen of omdat een kind geleerd heeft om te gaan met een zwakke kant. In andere gevallen volgt een nieuwe hulpperiode (waarbij opnieuw de situatie in kaart wordt gebracht en een nieuw plan wordt gemaakt).

Overleg met ouders en school is belangrijk bij het vaststellen van de sterke en zwakke kanten, maar ook bij de behandeling. Ouders en school kunnen veel informatie geven over een kind. Daarbij is een behandeling effectiever als op school en thuis dezelfde lijn wordt gevolgd en er geregeld overleg is.