Een orthopedagoog helpt kinderen bij wie de ontwikkeling problematisch verloopt.

Een orthopedagoog doet onderzoek om de problemen (en mogelijkheden) van een kind in kaart te brengen. Daarnaast kan een orthopedagoog een behandelplan opstellen en een behandeling uitvoeren gericht op het verminderen van de problematiek.

Ook geeft een orthopedagoog vaak adviezen aan ouders en leerkrachten. Een orthopedagoog kijkt naar het kind in zijn omgeving. Als het gaat om kinderen met leerproblemen is de wisselwerking tussen het kind, de ouders en school bijvoorbeeld van belang.

Een orthopedagoog heeft een universitaire studie gevolgd en binnen die studie een specialisatie gekozen. In mijn geval is dat de specialisatie onderwijsleerproblemen. Ik ben orthopedagoog generalist, wat inhoudt dat ik een aanvullende (post master) opleiding heb gevolgd.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO).